جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


فروش زمین ارزان قیمت در صدرا فاز یک مناسب جهت مجتمع تجاری مسکونی کد: 1
فروش و رهن و اجاره مغازه در مجتمع خلیج فارس شیراز استان فارس کد: 2
Amlakesadra real Estate shiraz Iran املاک صدرا /زمین زیر فی بازار/آپارتمان ارزان در صدرا /زمین تجاری صدرا/خرید زمین صدرا در شیراز /مشاورین املاک صدرا در خدمت شماست. کد: 3

سایت مشاورین املاک صدرای شیراز
قبل از خرید زمین در صدرا خرید باغشهر صدرا خرید زمین هکتاری در صدرا خرید آپارتمان صدرا خرید ویلا لوکس صدرا با ما تماس بگیرید.

سایت املاک شیراز
ملک های مورد نظر خود را در سایت املاک شیراز بیابید.

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز صدرا فاز...87ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 66متر
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


باغ شیراز ورودی صدرای ش...750ميليون
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...90ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2120ميليون
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2125ميليون
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2135ميليون
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2172ميليون
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 130م رهن 2.6م اجاره
amlakesadra07136502003
21/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...30م رهن 150ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
amlakesadra07136502003
20/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...135ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
amlakesadra07136502003
20/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...125ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...197ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 112متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 102متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...20م رهن 200ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...70ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...88ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...170ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 130متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 92متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...210ميليون
-زيربنا 181متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...23م رهن 150ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1160ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1165ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1230ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1300ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1410ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...95ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز2500ميليون
-زيربنا 300متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز 1450ميليون
-زيربنا 342متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز225م رهن
-زيربنا 220متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز2380ميليون
-زيربنا 370متر
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2230ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2160ميليون
amlakesadra07136502003
19/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز255ميليون
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 110م رهن 1م اجاره
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 110م رهن 850ت اجاره
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1155ميليون
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2120ميليون
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...
-طبقه اول-زيربنا 100متر
amlakesadra07136502003
17/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...145ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 107متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...155ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...20م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...85ميليون
-زيربنا 85متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...195ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2125ميليون
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2110ميليون
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز2450ميليون
-طبقه دو طبقه-زيربنا 370متر
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز297ميليون
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


مغازه شیراز صدرا فاز 110م رهن 1.4م اجاره
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز2135ميليون
amlakesadra07136502003
15/11/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...182ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
amlakesadra07136502003
14/11/1394جزئیات